Aðalfundur Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík fer fram
30. maí 2024 kl. 16:30 í aðstöðu félagsins að Hátúni 14

Venjuleg aðalfundarstörf.

Uppstillingarnefnd leggur til óbreytta stjórn.

Lagabreytingar:

 • 1. Grein – Heiti og heimili
  Í stað:
  … Félagið sem heild á aðild að Íþróttasambandi Íslands …,
  Komi:
  … Félagið sem heild á aðild að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands …
 • 9. Grein um Aðalfund og boðun hans.
  Í stað:
  Aðalfund skal halda í maí ár hvert og til hans boðað bréflega og í fjölmiðlum með að minnsta kosti viku fyrirvara.
  Komi:
  Aðalfund skal halda eigi síðar en 31. maí ár hvert og til hans skal boðað með minnst viku fyrirvara á áberandi hátt í húsi félagsins og á heimasíðu þess.
 • 10. Grein 2. töluliður um kjörgengi.
  Í stað:
  Skuldugum félaga er óheimilt að taka þátt í ákvörðunum á aðalfundi félagsins.
  Komi:
  Aðeins skuldlausir félagar fara með eitt atkvæði á aðalfundi og öðrum fundum félagsins.
  Einstaklingar yngri en 18 ára hafa ekki atkvæðisrétt.
 • 13. Grein
  Í stað:
  Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
  Komi:
  Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnir ÍBR og ÍSÍ hafa staðfest þau.

Inn á facebook síðu er hægt að skoða skjölin betur: Facebook síðan okkar

Að loknum aðalfundi verður boðið upp á kaffiveitingar!

Stjórn ÍFR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *